Available in 15 languages
nl

Goudy, het Moedige Goudvisje.

Goudy was een moedige goudvis die in de zee woonde. Hij hield van alle dieren in de zee. Hij zwom graag rond en maakte vrienden met iedereen.

Maar niet alle dieren waren zo vriendelijk als Goudy. Soms maakten de grote vissen, de kreeften, de krabben en de inktvissen ruzie met elkaar. Ze wilden allemaal de baas zijn in de zee en ze scholden en vochten met elkaar.

Goudy vond dat heel erg. Hij wilde dat iedereen in vrede kon leven. Dus elke keer als hij een ruzie zag, ging hij er snel naartoe. Hij sprak dan met de dieren en probeerde ze te kalmeren. Hij zei dat ze allemaal belangrijk en sterk waren op hun eigen manier. Hij zei dat ze beter konden samenwerken dan vechten. Hij zei dat ze meer gemeen hadden dan ze dachten.

Goudy was heel goed in spreken. Hij gebruikte mooie woorden en grappige verhalen. Hij maakte de dieren aan het lachen en aan het denken. Hij liet ze zien dat ze elkaar konden respecteren en waarderen. Hij hielp ze om hun problemen op te lossen en hun excuses aan te bieden.

De dieren waren onder de indruk van Goudy. Ze vonden hem moedig en wijs. Ze luisterden naar hem en volgden zijn advies. Ze werden vriendelijker en vreedzamer met elkaar. Ze bedankten Goudy voor zijn hulp en noemden hem de vredestichter van de zee.

Goudy was blij dat hij de dieren kon helpen. Hij voelde zich nuttig en geliefd. Hij bleef rondzwemmen en vrienden maken met iedereen. Hij genoot van de harmonie in de zee. Hij was een moedige goudvisje en een echte held.