Available in 15 languages
nl

Kai en Leo in de Echte Wereld.

Kai en Leo waren twee tekenfiguurtjes die in een stripboek woonden. Ze hadden veel plezier met hun vrienden, maar ze waren ook erg nieuwsgierig naar de wereld buiten het boek. Op een dag vonden ze een pen met speciale inkt die hen kon laten reizen naar andere plaatsen. Ze besloten om het te proberen en tekenden een deur op een lege pagina. Ze stapten door de deur en kwamen plots in de echte wereld terecht!

Ze wisten niet wat ze zagen! Er waren overal kleuren, geluiden, geuren en bewegingen. Ze zagen echte auto's, echte mensen van vlees en bloed, echte dieren, echte planten en echte gebouwen. Ze waren zo verbaasd dat ze alles wilden aanraken en ontdekken. Ze renden over de straat, klommen in de bomen, speelden met de honden, proefden het ijs en maakten kennis met de kinderen. Ze hadden nog nooit zoveel plezier gehad!

Ze vergaten helemaal dat ze uit een stripboek kwamen en dat ze terug moesten gaan. Ze wilden niet meer terug naar de getekende wereld. Ze wilden blijven in de echte wereld, waar alles zo levendig en spannend was. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Ze begonnen te vervagen. Hun lijnen werden dunner en hun kleuren werden bleker. Ze voelden zich zwakker en zwakker worden. Ze beseften dat ze niet lang konden blijven in de echte wereld. Ze moesten snel terug naar hun eigen wereld, voordat ze helemaal zouden verdwijnen.

Ze zochten naar de deur die ze hadden getekend, maar ze konden hem nergens vinden. Ze waren te ver gelopen en waren de weg kwijtgeraakt. Ze raakten in paniek en begonnen te huilen. Ze wilden niet verdwijnen. Ze wilden leven. Toen zagen ze een vriendelijk gezicht. Het was een meisje dat ook in het stripboek woonde. Ze heette Mia en ze had de pen met speciale inkt gevonden. Ze had hen gevolgd naar de echte wereld en had de deur weer getekend. Ze zei tegen hen dat ze snel moesten komen, voordat het te laat was.

Kai en Leo waren zo blij dat ze Mia zagen. Ze bedankten haar en renden naar de deur. Ze stapten erdoorheen en kwamen weer in hun eigen wereld. Ze voelden zich meteen beter. Hun lijnen werden dikker en hun kleuren werden helderder. Ze waren weer zichzelf. Ze omhelsden Mia en bedankten haar nogmaals. Ze vertelden haar over hun avontuur in de echte wereld en hoe leuk het was. Maar ze zeiden ook dat ze blij waren om terug te zijn in hun eigen wereld, waar ze thuishoorden.

Ze leerden een belangrijke les. Ze leerden dat de echte wereld heel mooi en interessant was, maar ook heel gevaarlijk en onvoorspelbaar. Ze leerden dat ze hun eigen wereld moesten waarderen en er goed voor moesten zorgen. Ze leerden dat ze gelukkig konden zijn met wat ze hadden, zolang ze maar vrienden hadden om het mee te delen. Ze leerden dat ze niet hoefden te veranderen om te leven. Ze leerden dat ze goed waren zoals ze waren. Ze leerden dat ze tekenfiguurtjes waren, en dat dat prima was.